ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް މާދަމާ

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ކުރިއަށް ގެންދާ ’ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް‘ މާދަމާ ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތަކީ ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. މުބާރާތުގައި އެއްބޭފުޅަކަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން އެއް މާކްސް އެއް ހޯއްދަވައިފިނަމަ ގުރުއަތުލައިގެން ކޮންމެވެސް އެއްބޭފުޅަކު ހޮވޭނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި 1 ވަނަ، 2 ވަނަ އަދި 3 ވަނަ ހޮވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އަގުހުރި އިނާމު ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފާއިތުވީ (1436) ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ޖަމްޢިއްޔަތުސަލަފްގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވި ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން އެއް ވަނައަށް ގޮސްފައިވަނީ ނަޒީހާ ޔޫސުފް އެވެ.

 1,488 total views