ޢީދު ފާހަގަ ކުރުން ރަސްފަންނުގައި

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިއަހަރުވެސް ޢީދު ފާހަގަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުޑަކުދިން ހިތްއުފާކޮށްދޭނެ ތަފާތު ގިނަ ކުޅިވަރުތައް ހިމެނޭ މި ހަރަކާތަކީ ’ޢައިނީ‘ ގެ ނަމުން ކުރިއަށްދާ ޙަރަކާތެކެވެ. މާލޭ ރަސްފަންނުގައި މިމަހުގެ 24 އަދި 25 ވަނަ ދުވަހުގައި ޢީދުގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށްދާއިރު ވޯޓާ ސްލައިޑް، ޓްރެމްޕޮލިން، ފެރީވީލް ފަދަ ތަފާތު އެތައް ކުޅިވަރުތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

 596 total views