Author: Sheikh Mohammadh Thoyyib

ވިދާޅުވުމަށް

ނުރައްކާތެރި ޠާޢޫން ބަލި ފެތުރުނު ހިނދު ހިނގައިދިޔަ އާދަޔާ ޚިލާފު ޙާދިސާ އެއް

  • ލިޔުނީ: Sheikh Mohammadh Thoyyib
  • ތާރީޚް: 24/03/2020

ދުވަސްވަރަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ފަތަޙައާއި ކާމިޔާބީގެ އުފާވެރި ދޯދިތަކުން އަލިވިލެމުން ދިޔަދުވަސްވަރެވެ.މުސްލިމް އަބްޠާލުން ހޯދި މަތިވެރި […]

 2,872 total views