Author: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން

ވިދާޅުވުމަށް

ރަވާތިބު ސުންނަތްތައް

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން
  • ތާރީޚް: 28/06/2020

މި ދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގައި އާދައިގެ ގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ތިބާ ކިހާބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް ވަމުތޯ؟ […]

 6,628 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރޭއަޅުކަން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން
  • ތާރީޚް: 24/06/2020

ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭންކަމުގެ ވަގުތެވެ. އެ ދަންވަރުގެ ފިނިކަމާއި، އަނދިރިކަމުގެ ވަގުތެވެ. ވަށައިގެންވާ އެތައް […]

 7,661 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ޟުޙާ ނަމާދު

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން
  • ތާރީޚް: 21/06/2020

ﷲއަށްޓަކައި ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދި އަޅުކަންކުރާ މީހަކަށް އެކަމުގެ ދޮރުތައް އެކަލާނގެ ވަނީ […]

 10,912 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ކެތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން
  • ތާރީޚް: 25/04/2020

ދުނިޔެމަތީގައި އިންސާނަކަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ހިތްދަތި އެއްވަގުތަކީއޭނާ އެ ބަޔަކު ދެކެ އެންމެ […]

 1,600 total views