Author: އައްޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް

ވިދާޅުވުމަށް

އެންމެ ފުރިހަމަ ލޯބި

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް
  • ތާރީޚް: 30/05/2020

ދުނިޔެ މައްޗަށް އިންސާނާ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވުޖޫދުވާން ފަށާ ހިސާބުން ވެސް އޭނާއަށް […]

 7,920 total views