Category: ބަޔާން

ވިދާޅުވުމަށް

‎ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި، ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމުން؛ ޝަރީޢާ ކިޔަވާ ފަރާތްތައް އެއްކިބާކުރުމުން ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ބަޔާނެއް ނެރެފި

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 15/10/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި، ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމުން؛ އިސްލާމިކް ޝަރީޢާ ކިޔަވާ ފަރާތްތައް އެއްކިބާކޮށް، […]

 1,582 total views