Category: ވާހަކަ

ވިދާޅުވުމަށް

މަދީނާގައި އުޅުއްވި ދެމަފިރިންގެމެދުގައި ފަހު ދިހައެއްގައި ހިނގާފައިވާ ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއް

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދު
  • ތާރީޚް: 18/05/2020

އެއީ އަހަރެމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ނިސްބަތްކުރޭވޭ، މިއަދު ދުނިޔެމަތީގައިވާ ހަމަ އެކަނި ޢިމާރާތެވެ. އެއީ މަދީނާގައިވާ […]

 28,077 total views