Category: ވާހަކަ

ވިދާޅުވުމަށް

ސުވަރުގެ ޔަޤީންވި ފުރަތަމަ ޢާއިލާ

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދު
  • ތާރީޚް: 04/05/2020

ޔަމަނުކަރައިން ނުކުމެގެން އެ ގާފިލާ މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ މައްކާއަށެވެ. އެގާފިލާގައި އެއްބަފާ ތިންބެއިން ތިއްބެވެ. އެއީ ޢާމިރު […]

 1,867 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ފޭސްބުކަށް ބުރުގާ ނާޅާ ހުރި ފޮޓޯލުމުގެކުރިން މިވާހަކަ ކިޔާލާށެވެ.

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދު
  • ތާރީޚް: 02/05/2020

މިއީ ޢަޖާއިބުން ފުރިގެންވާ ވާހަކައެކެވެ. އުސްތާޛަކު ދަރިވަރަކަށް ކިޔުއްވާދެއްވެވި ވާހަކައެކެވެ. މަދީނާގައި ހިނގައި ގޮސްފައިވާ […]

 2,956 total views