ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

މަރުވެސް މަރުވާނެއެވެ

  • ލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދު
  • ތާރީޚް: ޖޫން 17, 2018

މަރު ނުވާނީ ކޮން އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ފަނާނުވާނީ ކޮން އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ބިންމަތީގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް […]