ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

إنا لله وإنا إليه راجعون

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 23/05/2018

ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ ނިޔާވެގެން ދިއުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިލްމީ […]

ވިދާޅުވުމަށް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ދީނީ ދަރުސްތަކަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ޢިލްމުވެރިން ތެދުވެއްޖެ.

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 22/05/2018

ދީނީ ދަރުސްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމާއި، ދީނީ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން […]

ވިދާޅުވުމަށް

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމްކަމެއް: އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް:

  ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމްވާނެކަމެއްކަމަށާއި މިކަން ޙަރާމްވުމުގައި އެތައް […]