ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމްކަމެއް: އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 15/05/2018

  ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމްވާނެކަމެއްކަމަށާއި މިކަން ޙަރާމްވުމުގައި އެތައް […]

ވިދާޅުވުމަށް

ރަމަޟާން މަހާގުޅޭ ޚާއްޞަ ދަރުސްތަކެއް، މިރޭ ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު މާލޭގެ 12 މިސްކިތެއްގައި އޮންނާނެ. إن شاء الله

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 12/05/2018

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިރޭ މާލޭގެ 12 މިސްކިތެއްގައި ދަރުސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް […]

ވިދާޅުވުމަށް

ހެޑަށްއޮޅުން

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 10/05/2018

ލިއުއްވީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް   ހެޑަށް އޮޅުމަކީ މިޒަމާނުގެ ކުދިންނަށް […]