ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަތުމަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ފަހަތުގައިވަނީ އަނިޔާވެރިކަން: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 18/08/2019

ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަތުމަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އަނިޔާވެރިކަމާއި، ޙައްދުފަހަނައަޅައި […]

ވިދާޅުވުމަށް

އައްޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރަށް ނަޞޭޙަތް ދެއްވައިފި

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް:

ސައޫދީޢަރަބިއްޔާގެ މައްކާގައި މިވަގުތު މާސްޓާސް ހައްދަވަމުންގެންދަވާ އައްޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރަށް […]