Category: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

ރޭޕުކުރުން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއް؟

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 15/07/2020

އިސްލާމީވެށި ގެނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގައި މިހަފްތާގެ މައުޟޫއަކީ ”ރޭޕްކުރުން […]

 8,004 total views

ވިދާޅުވުމަށް

އިސްލާމުދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިފޯޓު ލިޔުނު އެމް.ޑީ.އެން.ގެ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން އަވަސް ކުރުމަށް ސަލަފުން ގޮވާލައިފި

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 13/06/2020

މޯލްޑިވިއަން ޑިމްކޮރެސީ ނެޓްވޯރކު ( އެމް.ޑީ.އެން.) ކިޔާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން މީގެ އަހަރުތަކެއް […]

 5,673 total views

ވިދާޅުވުމަށް

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ސަލަފުގެ ދަރުސްތައް ފޭސްބުކު މެދުވެރިކޮށް

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 23/04/2020

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުވެސް ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިއަދު […]

 1,092 total views