Category: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރިޕޯޓްތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 30 މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ އަކުން ގޮވާލައިފި

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 23/07/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ”އުތަމަ“ އިން އދ. ގެ އެކިއެކި އެޖެންސީ ތަކަށް […]

 10,711 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރޭޕުކުރުން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއް؟

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 15/07/2020

އިސްލާމީވެށި ގެނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގައި މިހަފްތާގެ މައުޟޫއަކީ ”ރޭޕްކުރުން […]

 8,280 total views

ވިދާޅުވުމަށް

އިސްލާމުދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިފޯޓު ލިޔުނު އެމް.ޑީ.އެން.ގެ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން އަވަސް ކުރުމަށް ސަލަފުން ގޮވާލައިފި

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 13/06/2020

މޯލްޑިވިއަން ޑިމްކޮރެސީ ނެޓްވޯރކު ( އެމް.ޑީ.އެން.) ކިޔާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން މީގެ އަހަރުތަކެއް […]

 6,005 total views