Category: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

’މިހާލަތުގައި‘ ކިޔާ މުޅިން އައު ޕްރޮގްރާމެއް މިރޭ ފަށަނީ

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 17/03/2020

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ’މިހާލަތުގައި‘ ކިޔާ މުޅިން އައު ޕްރޮގްރާމެއް މިރޭފަށާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިވަގުތު މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައި […]

 764 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ޛިކުރުމަތީ ދެމިހުރުން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދު
  • ތާރީޚް: 14/03/2020

އިމާމް އަބޫދާވޫދު -ރަޙިމަހުﷲ- އެކަލޭގެފާނުގެ ’އައްސުނަން‘ އޭ ކިޔުނު މަޝްހޫރު ޙަދީޘް ފޮތުގައި ރިވާކުރައްވާފައިވާ […]

 728 total views