Category: ދީނީ ލިޔުން

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية (2) : ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ މީހުން އަޅުކަމުގައި ވަކިވެގެންފައިވާކަން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
  • ތާރީޚް: 14/10/2018

އެމީހުންގެ ދީނުގެ ކަންކަމުގައި އެމީހުންވަނީ ބައިބައިވެ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. […]

 304 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމަށާއި އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކިޔާ ޙާއްޞަ ދުޢާއެއްވޭތަ؟

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 28/08/2018

ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމާއި އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ކުރަން ޚާއްޞަ ދުޢާތަކެއް ވާރިދުވެފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. […]

 3,824 total views