Category: ދީނީ ލިޔުން

ވިދާޅުވުމަށް

އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއަކީ ﷲ އަށް ޝިރުކު ކުރުން: އައްޝައިޚް މުޖްތަބާ ހަމީދު

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 16/08/2018

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެދީނުގެ އަސްލުތަކަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންނާ ބައިވެރިވެގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުން ނައްތާލެވޭނެ […]

 2,228 total views