Category: ދީނީ ލިޔުން

ވިދާޅުވުމަށް

ކަނބަލުންނަށް ފުރުޞަތުދެމާ! (3)

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު
  • ތާރީޚް: 11/07/2020

4- އެކަމުގައިބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް، ވަކިވެ ބަހާލެވިފައި އޮތުން: ކޮންމެކަމެއްވެސް ރީތިކޮށް ތަރުތީބުން […]

 4,252 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ކަނބަލުންނަށް ފުރުޞަތުދެމާ! (2)

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު
  • ތާރީޚް: 06/07/2020

ޝައްކެއްނެތެވެ! ރަނގަޅު ޖީލެއް ތަރުބިޔަތު ކުރެވޭނީ ދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިޔަތުކުރެވިގެންނެވެ. މިއީ ދެމީހަކު […]

 3,851 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރަވާތިބު ސުންނަތްތައް

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން
  • ތާރީޚް: 28/06/2020

މި ދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގައި އާދައިގެ ގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ތިބާ ކިހާބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް ވަމުތޯ؟ […]

 5,184 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރޭއަޅުކަން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން
  • ތާރީޚް: 24/06/2020

ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭންކަމުގެ ވަގުތެވެ. އެ ދަންވަރުގެ ފިނިކަމާއި، އަނދިރިކަމުގެ ވަގުތެވެ. ވަށައިގެންވާ އެތައް […]

 7,065 total views