ސުވާލު

ވަރަށް ކުރީއްސުރެ އަޑުއިވޭ މާތް ﷲ ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް ވޮޑިގެންވެއޭ. މިއީ ތެދެއްތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

މިއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. الشيخ ابن باز  رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ”ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ (طه: 5) މާނައީ: ”ރަޙްމާންވަންތަ އިލާހު ވޮޑިގެންވަނީ ޢަރުޝީގެ މަތީގައެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވަނީ މަޚުލޫޤުތަކުންގެ މަތީގައި ޢަރުޝީމަތީގައިކަމަށް ސުންނަތް ޖަމާޢަތް ވަނީ އިޖްމާޢުވެފައެވެ.“