ސުވާލު

ޤުރްއާނަކީ ޝިފާއެކޭ ބުނާބުނުމުގެ މާނައަކީ ކޮބާތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

ޤުރްއާނަކީ ޝިފާއެކޭ ބުނާބުނުމުގެ މާނައަކީ: ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ ޝައްކާއި ވަހުމްތަކާއި، ޝިރުކާއި މުނާފިޤުކަމާއި، ޝަހަވާތުގެ ބައްޔާއި މިނޫންވެސް ރޫޙާނީ އެހެނިހެން ބަލިތަކާއި، މާއްދީ ބަލިތަކަށްވެސް އޮތް ފަރުވާއެއްކަމެވެ. والله أعلم .