ސުވާލު

ވާއަތުން ކައިބޮއެ ހެދުމަކީ ހަމަ އެހާބޮޑު މައްސަލައެއްތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

ވާއަތުން ކައިބޮއި ހެދުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. އެއީ އެކަން ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ ނަޙީކުރައްވާފައެވެ. އަދި ވާއަތުން ކެއުމަކީ ޝައިޠާނާގެ ޢަމަލެއްކަމުގައިވެސް ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. والله أعلم