ސުވާލު

އީމާންކަމަކީ ކޮބާތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

އީމާންކަމަކީ ހިތާއި، ދުލާއި ޢަމަލުތަކުން މާތްﷲ އެންގެވި އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް އިޢުތިރާފުވެ، ތެދުކޮށް ޤަބޫލު ކުރުމެވެ. والله أعلم