ސުވާލު

އަޅުކަމުގެ މާނައަކީ ކޮބާތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

އަޅުކަމަކީ ހިތާއި، ދުލާއި އަދި ގުނަވަންތަކުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ފާޅުކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި، ވަންހަނާކޮށް ކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، ﷲ ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން އެކަމެއްގައި އެކުލެވޭ ކޮންމެކަމަކަށް ދެވޭ ނަމެކެވެ. والله أعلم