ސުވާލު

ކުޑަ ޝިރުކަކީ ކޮބާތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

ކުޑަ ޝިރުކަކީ ބަސްތަކުންނާއި، ޢަމަލުތަކުން ﷲ ގެ ޙައްޤުގައި ބުނުމާއި، ކުރުން އެކަށީގެން ނުވާ، ނުވަތަ އަދަބުވެރި ނޫން ގޮތްތައް ފާޅު ކުރުމެވެ. މިސާލަކަށް: ކުރާ އަޅުކަމުގައި ދެއްކުންތެރިކަން ހިމެނުން، މިވެނި މީހަކު ނެތްނަމަ ސަލާމަތެއް ނުވީހޭ ބުނާބުނުންފަދަ ބުނުންތަކެވެ. والله أعلم