ސުވާލު

މާތްﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އަޅުކަން ޤަބޫލު ވެވެނީ ކޮންގޮތަކުން؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އަޅުކަން ޤަބޫލު ވެވެނީ: އިސްލާމެއްކަމުގައިވުމާއި، އަޅުކަން ﷲ އަށް ޚާލިޞްކުރުމާއި، އަދި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން ޞައްޙަ މަގުން ޘާބިތު ވެގެންވާގޮތަށް އެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމުންނެވެ. والله أعلم