ސުވާލު

ފާޚާނާ ތެރޭގައި ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ކިޔުމާއި، ފޯނާއި ކުޅެން ހުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

ފާޚާނާ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި އިތުރަށް ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމަކީ ޤަޟާހާޖަތް ކުރުމުގެ އަދަބާއި ޚިލާފު ކަމެކެވެ. އެތަނަކީ ޝައިޠާނުން އުޅޭ ތަނެއްކަމުގައި ވުމާއި، ޛިކުރު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭތަނެއް ކަމުގައިވާތީ އަވަހަށް ނުކުތުމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެއެވެ. والله أعلم