ސުވާލު

ޖަމާޢަތެއްގެ ތެރެއަށް އަންނަ މީހަކު ކޮންމެ މީހަކާ ވަކިވަކިން އަތާއިއަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ކުރަންޖެހޭނެތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

ޖަމާޢަތެއްގެ ތެރެއަށް އަންނަ މީހުން ކޮންމެ މީހަކާއި ވަކިވަކިން އަތާއި އަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެއްފަހަރު އަނގަބަހުން ސަލާމް ގޮވުމުން ނިމުނީއެވެ. އަދި އެތަނުން އެކަކު އެ ސަލާމަށް ޖަވާބު ދިނަސް ފުދޭނެއެވެ. والله أعلم