ސުވާލު

"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ" އޭ ބުނުމުން ފުދޭނެތޯ ނޫނީ ރަނގަޅުގޮތަކީ ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޭ ބުނުންތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާއޭ ބުނުމެވެ. އޭރުން އެބުނުމުގައި އިސްލާމީ ފޭރާން ފުރިހަމަވެ، ﷲ ގެ ނަންގަނެވި، އަދި އެ ބުނުން ޛިކްރެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ. والله أعلم