ސުވާލު

ދަމުނަމާދު ކުރެވޭނީ ނިދާފަ ހޭލުމަށްފަހު އެކަނިތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

ދަމުނަމާދު ކުރުން އެންމެ މޮޅުވެގެންވަނީ، ރޭގަނޑުގެ ފަހު ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިގައެވެ. ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދަމުނަމާދު ކުރާމީހަކު އިޝާ ނަމާދަށްފަހު، ނިދާލާފަ ތެދުވެ ދަމުނަމާދު ކުރުން އެއީ އެންމެ މޮޅުއިތުރުވެގެންވާ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް ހޭލާ ހުރެފައިވެސް ދަމުނަމާދު ކުރުން ހުއްދަވެގެން ވެއެވެ. والله أعلم