ސުވާލު

ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަކީ ކޮނަކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ”އެތައް ސަބަބުތަކަކާއި ހުރެ، ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ.“

ފުރަތަމަ ސަބަބު: އެއީ ޝަރުޢީ އެއްވެސް އަޞްލެއް އެކަމުގައި ނެތް، އަލަށް ހަދައިގެން އުޅޭ ބިދުޢަވެރި ޢީދެކެވެ.

ދެވަނަ ސަބަބު: އެދުވަހު ގޮވާލަނީ ކަނުލޯތްބާއި އިޝްޤީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށެވެ.

ތިންވަނަ ސަބަބު: މިފަދަ ކަންކަމުގައި މަޝްޣޫލުވެ އުޅުމަކީ މިއުއްމަތުގެ ސަލަފުއްޞާލިޙުން ދިރިއުޅުއްވި ގޮތެއްނޫނެވެ.

ބައްލަވާ: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (16/199)