ސުވާލު

އަނބިމީހާއަކީ ފިރިމީހާގެ ޙައްގެއްތޯ؟

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

އަނބިމީހާއަކީ މިނިވަން އަންހެނެއް ކަމުގައިވީހިނދު، އެއީ ފިރިމީހާގެވެސް އަދި އެނޫން މީހެއްގެވެސް މިލްކުގައިވާ މުދަލެއްފަދައިންވާ ފަރާތެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއަށް އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަކާއި ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައި ހުރެއެވެ. والله أعلم