ސުވާލު

ކަރާޓީފަދަ ބައެއް ކުޅިވަރުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ގޮތުން އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމުކުރުމަށްޓަކައި ގުދުވެލުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއްތޯ؟

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

އެއީ ހުއްދަ ވެގެންވާކަމެއް ނޫނެވެ. ފަހެ އެއީ ބޮޑުވެގެންވާ މުންކަރާތެކެވެ. އެކަން ވައްތަރީ ރުކޫޢު ކުރުމާއެވެ. ރުކޫޢު ކުރުމަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައި އަދާކުރެވޭ އަޅުކަމެކެވެ.

ބައްލަވާ: الشرح الممتاز على متن شروط الصلاة (ص 7)