ސުވާލު

ޖަމާޢަތުގައި ފަރުޟުނަމާދު އަދާކުރުމަށްފަހު، އިމާމުމީހާއާއެކު މައުމޫމުން ޖަމާޢީ ގޮތެއްގައި ދުޢާކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ނަމާދު ނިމުމުން އިމާމު މީހާއާއެކު އަޑުހަރުކޮށް ޖަމާޢީގޮތެއްގައި ދުޢާކުރުމާ އަދި އިމާމުމީހާ ދުޢާކުރުމުން މައުމޫމުން ”އާމީން“ ކިޔުމަކީ ބިދުޢައެކެވެ. (އެބަހީ: ދީނަށް އަލަށް ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.) އެއާ ޚިލާފަށް ނަމާދު ނިމުމަށްފަހު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަޑުއުފުލުމަކާ ނުލާ، އެކަނި ދުޢާކުރެވިދާނެއެވެ.