ސުވާލު

އިބިލީހަކީ ޖިންނިއެއްތޯ ނުވަތަ މަލާއިކަތެއްތޯ؟

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

އިބިލީހަކީ ޖިންނިއެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ”ތިމަންއިލާހު މަލާއިކަތުންނަށް ވަޙީ ކުރެއްވިހިނދު، ހަނދުމަކުރާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން އާދަމްގެފާނަށް ސަޖިދަ ކުރާށެވެ. ދެން އިބްލީސް މެނުވީ، އެ އެންމެ ބޭކަލުން ސަޖިދަ ކުރެއްވިއެވެ. އެ އިބްލީސް ވީ ޖިންނީންގެ ތެރެއިންނެވެ.“ (الكهف 50)

ބައްލަވާ: فتاوى اللجنة الدائمة (16370)