ސުވާލު

ލުޤުމާނުގެފާނަކީ ނަބީބޭކަލެއް ހެއްޔެވެ؟

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ލުޤުމާނުގެފާނަކީ ﷲ ތަޢާލާ އެބޭކަލަކަށް ޙިކްމަތްދެއްވި، ޞާލިޙު ބޭކަލެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ނަބީބޭކަލެއް ނޫނެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ”ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންއިލާހު ލުޤުމާނުގެފާނަށް ޙިކްމަތް ދެއްވީމެވެ.“ (لقمان 12)

ބައްލަވާ: فتاوى اللجنة الدائمة (18024)